Ο Γιώργος διαθέτει εργασιακή εμπειρία 20 ετών σε πολλές εταιρίες και εμπορικούς κλάδους, με τα τελευταία 18 χρόνια να βρίσκεται στην Παπαστράτος/Philip Morris International. Η στρατηγική και η εκτέλεση marketing και πωλήσεων στην αγορά, η εμπειρία καταναλωτή, η αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας, το project management είναι ορισμένες από τις περιοχές ευθύνης και ρόλων που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια, με την Αμερική ως πρόσφατη θέση για το άνοιγμα της αγοράς. Από τα σημαντικότερα μαθήματα επαγγελματικής πορείας, ο Γιώργος αναφέρει ότι η προσωπική ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσω δύσκολων αποστολών, έμφυτης περιέργειας και υψηλής προσαρμοστικότητας σε αβέβαιες συνθήκες. 

 

“Εξαιρετική πρωτοβουλία του The Marketing Hub να συνδέσει ανθρώπους, γνώση και εμπειρίες και να συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων επαγγελματιών marketing!”

Περιοχές Εστίασης Mentoring

 • Επόμενα βήματα σταδιοδρομίας
 • Ηγεσία 
 • Βελτίωση Δεξιοτήτων
 • Ζωή στο εξωτερικό

Τομείς Εστίασης Mentoring

 • Λιανικό Εμπόριο
 • Τράπεζες
 • Βιομηχανία 

Πεδίο Εστίασης Mentoring

 • Στρατηγική Marketing
 • Έρευνα και Insights
 • Data Analytics
 • Customer Loyalty
 • Customer Experience
 • Εσωτερική Επικοινωνία 
 • Employer Branding 
 • Sales