Ο Μιχάλης είναι Banking Executive με σχεδόν 4 δεκαετίες εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ο Μιχάλης επικεντρώνεται στη δημιουργία ισχυρών corporate αξιών, συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις εκτεταμένες γνώσεις και το managerial υπόβαθρο από ένα ευρύ φάσμα ρόλων στο Retail Banking και Corporate Marketing. Ο Μιχάλης είναι υπεύθυνος για το marketing και το corporate communication strategy της Eurobank, καθώς και για ένα ευρύ φάσμα online και offline έργων. Υποστηρίζει με υπερηφάνεια CSR πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική αλλαγή και την επιχειρηματικότητα. Συμμετέχει ενεργά στον επιχειρηματικό επιταχυντή egg – enter – grow – go, εκτελώντας επίσης χρέη Chairman του Steering Committee. Επιπλέον, είναι μέλος του Advisory Board των Big Pi Ventures, Uni.fund, Velocity Partner Venture Capital. 

Έχει εμπειρία σε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στο Retail και Personal Banking, Mutual Funds, Investment Products και Marketing στη Eurobank, Euromerchant Bank, Barclays Banks LPC και στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας.

Ο Μιχάλης κατέχει ΜΒΑ στα Financial Services του ALBA Graduate Business School και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Strategic Marketing του Harvard Business School, Leadership του IMD και Venture Capital Financing του Imperial College.

“My mistakes can be your learning and I hope I can help you a little to unleash the leader inside you!”

Περιοχές Εστίασης Mentoring

 • Επόμενα βήματα σταδιοδρομίας
 • Διαχείριση Σχέσεων 
 • Επαγγελματικό Δίκτυο / Networking

Τομείς Εστίασης Mentoring

 • Τράπεζες
 • Ασφαλιστικές

Πεδίο Εστίασης Mentoring

 • Στρατηγική Marketing
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
 • Branding 
 • Promotions 
 • Δημόσιες Σχέσεις 
 • Εξυπηρέτηση Πελάτων
 • Brand & Product Management 
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη & CSR 
 • Customer Loyalty