Μιχάλης Βλασταράκης

Ο Μιχάλης είναι Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Group Chief Marketing Officer (Group CMO) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ.

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Επιχειρηματικού Επιταχυντή της Eurobank, “egg- enter – grow – go” και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής των BigPi Ventures I, V.P. Velocity Fund, Uni.Fund Ι & Metavallon II.

Πριν από τη Eurobank είχε διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στις τράπεζες Ευρωεπενδυτική Τράπεζα, Barclays Bank στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην Εθνική Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου υπήρξε μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών Eurobank AD Beograd (Σερβία), Bancpost SA (Ρουμανία) & στη Eurobank Bulgaria AD (Βουλγαρία). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος στα ΔΣ των “ERB Eurolife Life Insurance”, “ERB Eurolife General Insurance” κα της “Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.”

Τέλος, είναι κάτοχος ΜΒΑ in Financial Services από το ALBA Graduate Business School και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης εκπαιδευτεί, σε θέματα Στρατηγικού Marketing στο Harvard Business School και Διοίκησης στο IMD.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος: “Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου οι λύσεις δεν είναι προφανείς, η συνεργασία, η διαρκής επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του The Marketing Hub και εύχομαι να αποτελέσει την ιδανική πλατφόρμα για όλα τα παραπάνω”.