Ο Νίκος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πολλούς κλάδους του Marketing/Branding, eCommerce & Digital, CX & Logistics Operations. Από marketer σε full stack VP of Brand and Operations, είναι κοντά στην καινοτομία και τον κόσμο των start ups. Ο Νίκος αγαπάει να δημιουργεί ομάδες, να μετασχηματίζει τους οργανισμούς σε customer centric περιβάλλοντα και να βελτιστοποιεί τις λειτουργίες τους. Έχει εργαστεί στον κλάδο λιανικής (Germanos, IQOS, Cosmos Sport, Public, My Market) και στον τομέα των FMCG προϊόντων (Diageo, Apivita) ως executive ή principal advisor. 

“In the journey of personal growth remember ‘The sky is not the limit when there are footsteps on the moon’. Let’s collectively shatter mental barriers, seek inspiration, and pave the way for boundless possibilities in our pursuit of fulfillment and growth”

Περιοχές Εστίασης Mentoring

 • Επόμενα βήματα σταδιοδρομίας
 • Ηγεσία 
 • Βελτίωση Δεξιοτήτων
 • Διαχείριση Σχέσεων 
 • Επαγγελματικό Δίκτυο / Networking

Τομείς Εστίασης Mentoring

 • Λιανικό Εμπόριο
 • Τηλεπικοινωνίες 

Πεδίο Εστίασης Mentoring

 • Στρατηγική Marketing
 • Έρευνα και Insights
 • Innovation 
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
 • Branding 
 • Brand & Product Management 
 • Επικοινωνία και Διαφήμιση 
 • Digital Marketing 
 • Εξυπηρέτηση Πελατών 
 • Customer Loyalty 
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη & CSR
 • Εσωτερική Επικοινωνία 
 • Employer Branding