Το πρώτο exclusive club για τους marketing leaders στη χώρα μας

Το πρώτο Exclusive Club για τους Marketing Leaders στη χώρα μας

Το The Marketing Hub, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις που έχουν τα υψηλόβαθμα στελέχη του Marketing, δημιουργεί τη πρώτη exclusive κοινότητα για Marketing Leaders στην Ελλάδα. Στόχος του Marketing Leaders Club είναι να ενδυναμώσει και να συμβάλλει καθοριστικά στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των μελών του, μέσα από αποκλειστικές δράσεις και πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου.
Τα μέλη του club θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο τους από κορυφαίους thought leaders, να ανταλλάσσουν γνώσεις, εμπειρίες, και απόψεις, να ενισχύουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις, να δημιουργούν στρατηγικές συνεργασίες, να ζητούν συμβουλές, να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του περιβάλλοντος αποτελεσματικά, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη και επιτυχία.
Επίσης, τα μέλη του Marketing Leaders Club, είναι αυτόματα και μέλη της ευρύτερης κοινότητας του The Marketing Hub, αποτελώντας role models και mentors για τα νεότερα στελέχη του marketing στη χώρα μας, συμβάλλοντας στη ανάπτυξη των νέων ηγετών στο marketing.
Τέλος, τα μέλη του club μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα Marketing Pulse, τη μόνη έρευνα στη χώρα μας που αποτυπώνει τις εξελίξεις, τη δυναμική και τα δεδομένα της λειτουργίας του marketing στην αγορά μας. Παράλληλα αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικές πηγές με σημαντικά insights και marketing tools για την εργασία τους.
Η δημιουργία του Marketing Leaders Club αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο για τα υψηλόβαθμα στελέχη του marketing, αλλά για το σύνολο την κοινότητας του marketing στην Ελλάδα. Μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του ρόλου του marketing στις επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας τη δέσμευση όλων για ένα υψηλού επιπέδου, ανθρωποκεντρικό marketing που βοηθάει να γίνει ο κόσμος καλύτερος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Marketing Leaders Club και πως μπορείτε να γίνετε μέλος θα βρείτε στο παρακάτω link.

Marketing Leaders Club

Τελευταία Άρθρα